PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

mgr Anna Stembalska

Psycholog, specjalista diagnozy psychologicznej, psychoterapeuta w trakcie certyfikatu z Terapii Poznawczo- Behawioralnej, z przygotowaniem pedagogicznym.

OFERTA:

 • Terapia i poradnictwo psychologiczne
 • Rozwój osobisty
 • Psychoedukacja dla rodziców
 • Diagnoza psychologiczna
  • Intelektu,
  • Osobowości,
  • Deficytów w funkcjonowaniu poznawczym,
  • Predyspozycji zawodowych (młodzież szkolna),
  • Badanie psychologiczne i sporządzanie opinii dla lekarzy i instytucji (np. ZUS)

Liczba spotkań przeznaczonych na diagnozę psychologiczną ustalana jest indywidualnie, w zależności od zastosowanych narzędzi.